Hur länge har det funnits kondomer och vad var de tillverkade av innan man började tillverka dem i latex? Här bjuder vi på en komplett genomgång av kondomens historia!

1200 f.Kr.
Till och med de gamla grekerna kände till kondomer. Det sägs att Kung Minos år 1200 f.Kr. använde kondomer gjorda av getters urinblåsor.

1500-talet
År 1554 (2700 år senare), förespråkade den italienske läkaren Gabriele Fallopio linnepåsar dränkta i medicin som skydd mot den smittsamma sjukdomen syfilis, som europeiska sjöfarare hade tagit med sig från Amerika.

1600-talet
Kondomerna blev avsevärd mer bekväma att ha på sig när man började använda blindtarmar från får och urinblåsor från fiskar i mitten av 1600-talet. Idén tillskrivs en brittisk läkare vid namn Dr Contom, som sägs ha givit namn åt dagens kondom. Men det har aldrig kunnat bevisas fullt ut.

1700-talet
På 1700-talet använde Giacomo Casanova, världens mest kände älskare, kondomer för alla sorters roande sociala lekar. På hans tid gjordes kondomer fortfarande för hand, och lyxvarianterna var klädda med sammet och silke. De användes så klart flera gånger, torkades emellan och reparerades vid behov med benlim och djurtarmar. I ett brev till sin dotter beskriver Marquise de Sévigné kondomer som ”… en mur mot njutning, men ett spindelnät mot olyckor…”. Att använda de dyrbara kondomerna var nog inte helt tillfredsställande på den tiden.

1839
Inte förrän på 1800-talet fick kondomerna sitt stora genombrott, gjorda av ett material som redan hade använts i Europa i 100 år – naturgummi. Charles Goodyear gav trädsaften permanent elasticitet, utvecklade vulkaniseringsprocessen år 1938 och började tillverka den första gummikondomen. På den tiden hade den fortfarande en längsgående söm och var ca 1-2 mm tjock.

1876
Engelsmannen Sir Henry Wickham lyckades smuggla ut 70 000 gummiträdfrön från Brasilien – ett brott som hade bestraffats med döden om det hade upptäckts. Trädet odlades först bara i Brasilien, med syfte att bevara landets extremt lönsamma gummiexport. De utsmugglade fröna användes sedan för att anlägga plantager i Malaysia. Detta lade grunden till den automatiserade, storskaliga kondomproduktionen vi har idag.

1901
De första kondomerna tillverkas genom att man doppar glasformer i gummilösning. På så sätt skapades den första kondomen med behållare längst fram.

1912
1912 var vad man kan kalla kondomens mirakelår. I Berlin påbörjade Julius Fromm den första globala serietillverkningen. Han förfinade kondomproduktionen genom att doppa glasformer i rågummilösning. Denna teknik gjorde att han kunde tillverka extremt tunna, sömlösa kondomer med en behållare längst upp.

1919
»Fromm’s Act«, den första märkeskondomen i världen, introduceras på marknaden. By 1919, tillverkade så mycket som 150 000 kondomer varje dag. Ett paket om tre kostade bara 72 pfennig. Namnet ”Frommser” blev en synonym för kondomen. Självklart säljer Kondomvaruhuset.se detta historiska märke! Här kan ni köpa Fromms kondomer.

1932
Pearl-indexet introduceras av den amerikanske biologen Raymond Pearl (1879–1940). Det används för att mäta ett preventivmedels effektivitet. Ju lägre Pearl-index, desto säkrare är metoden.

Index = totalt antal graviditeter * 12 / antal kvinnor * månaders användning * 100

1949
De första färgade kondomerna tillverkas i Japan. Men de blir inte populära i Europa förrän på 80-talet.

1953
För första gången någonsin lagstiftas det om kondomers kvalitetsstandard. ”Lagen om att bekämpa sexuellt överförbara infektioner” drivs genom som en sekundär lag i Strafgesetzbuch (tyska brottsbalken).

1987
Kondomen får ökad betydelse eftersom det är det enda effektiva skyddet mot AIDS.

1994
Eftersom de är ett effektivt skydd mot AIDS klassas kondomer som medicinska produkter. Direktivet om medicintekniska produkter drivs igenom i EU.

1995
I USA introduceras de första kondomerna gjorda av polyuretan på marknaden. Sådana kondomer kan användas av latexallergiker.

1996
Europeiska standardiseringskommittén godkänner till slut den europeiska standarden för kondomer (EN 600). EN 600 bestod av 19 sidor.

2002
Den europeiska standarden för kondomer gjorda av naturgummilatex tas i bruk (ISO 4074:2002)

2010
Med sitt uttalande om kondomer sår påven Benediktus XVI fröet till en sexuell revolution. Påve Benediktus VXI motsäger sig inte längre bruket av preventivmedel i allmänhet, och nämner kondomen tillsammans med avhållsamhet och trohet som ett sätt att förhindra sjukdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.