The Swedish Space Condom

Dags för NASA att skicka ut en kondom i rymden enligt RFSU!

Kondomen är en av de viktigaste uppfinningarna som någonsin gjorts på jorden. Denna lilla lilla latex grej är oerhört viktig och ger varje människa möjlighet att besluta om sin egen kropp och sitt eget liv.

RFSU vill väcka uppmärksamhet kring preventivmedelsfrågan. Om NASA skickar upp en kondom kommer ännu fler att prata kondomer! Det kan i förlängningen leda till att preventivmedel hamnar högre upp på den politiska dagordningen. Något RFSU tycker är superviktigt!

Det är därför som RFSU försöker övertyga NASA att skicka ut den första kondom i rymden: Den svenska Rymd kondomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.